?

Log in

No account? Create an account
Flo's Dingetjes... [entries|friends|calendar]
Flo

[ website | Do you know Flo? ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

3 jaar later... [18 Jan 2009|03:37pm]

lees verder...Collapse )
post comment

STEM FLO!!!!! [16 Apr 2006|10:11pm]
Voor iedereen die me wil steunen...Plaats dit plaatje op je livejournal met link naar www.parool.nl/stripstrijd en vertel iedereen: " STEM FLO, STEM FLO!!.
Dankjullie wel!En de banner die je op je site mag plaatsen!Dankjullie wel!
21 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 18 [12 Feb 2006|08:15pm]
Dag 18 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
1 comment|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 17 [02 Feb 2006|10:01pm]
Dag 17 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
3 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 16 [27 Jan 2006|05:53pm]
Dag 16 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 15 [25 Jan 2006|10:48pm]
Dag 15 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 14 [15 Jan 2006|07:26pm]
Dag 14 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
5 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 13 [14 Jan 2006|06:48pm]
Dag 13 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 12 [14 Jan 2006|12:55pm]
Na een pauze van een paar maanden (wat niet echt de bedoeling was), ga ik nu weer verder met m'n oude dagboekje.
Hopelijk nu iets regelmatiger.

Dag 12 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
5 comments|post comment

Hete Kerst... [24 Dec 2005|03:34pm]
6 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 11 [08 Oct 2005|09:12pm]
Dag 11 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
15 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 10 [06 Oct 2005|08:27pm]
Dag 10 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
5 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 9 [05 Oct 2005|08:50pm]
Dag 9 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
2 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 8 Extra [04 Oct 2005|09:22pm]
Dag 8 tussendoortje van mijn stagedagboekje uit 2000...

Dit is een heel speciaal stripje. Dit is namelijk de geboorte van de huidige Flo.
Tijdens een vergadering met (de toen nog actieve)'Nukomix' zorgt Maaike Hartjes voor verandering...

Wees getuige van deze 'dramatische' gedaantewisseling...


lees verder...Collapse )
6 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 8 [04 Oct 2005|09:03pm]
Dag 8 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
2 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 7 Extra [01 Oct 2005|08:31pm]
Dag 7 tussendoortje van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
1 comment|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 7 [01 Oct 2005|08:29pm]
Dag 7 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 6 Extra [30 Sep 2005|07:48pm]
Dag 6 tussendoortje van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
4 comments|post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 6 [30 Sep 2005|07:43pm]
Dag 6 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
post comment

Flo's Stagedagboekje 2000...dag 5 [24 Sep 2005|12:33pm]
Dag 5 van mijn stagedagboekje uit 2000...


lees verder...Collapse )
13 comments|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]